Elever med særskilt høyt læringspotensial

For å sikre reell tilpasset opplæring for elevene med uvanlig høy måloppnåelse skal det åpnes for egne frivillige klasser for disse elevene. Disse klassene skal gi større muligheter til fordypning og faglig utfordring.

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.6

  • Alle elever som ønsker flere faglige utfordringer skal sikres dette i rammen av den offentlige skolen.
  • Forsering skal være et lett tilgjengelig konsept som elever med særskilt høyt læringspotensial blir godt informert om.
  • Elever i den videregående skolen få muligheten til å ta fag på høyskole- og universitetsnivå. For å ivareta aspekter som sosial og faglig modning, må likevel tilhørigheten til elevenes ordinære klasse beholdes.
  • Det skal åpnes for at elever kan ta fag som bygger på hverandre på ett år.
  • Den geografiske spredningen på tilbudsstrukturen av fagene må være desentralisert.