Elevdemokrati

Elevenes innflytelse over egen skolehverdag er en forutsetning for skoledemokratiet og for bevisste, motiverte og aktive elever.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.1

  • Elevene må sikres rett til å påvirke egen skolehverdag. Denne medbestemmelsesretten skal gjelde for alle deler av skolen.
  • Skolen må sikre at elevene blir gitt forutsetninger for å bruke sin medbestemmelse på en bevisst måte.
  • Ved skolestart skal elevene få en grundig opplæring i hvordan de kan påvirke både administrative og pedagogiske avgjørelser.
  • Elever skal ha rett til medvirkning på utdanningssystemet, blant annet gjennom nasjonale og internasjonale elevorganisasjoner.
  • Det trengs en avtale som fastslår plikter og ansvar i samarbeidet mellom elevråd og ledelsen på den enkelte skole.
  • Alle relevante saker som har betydning for eleven på skolen, skal innom elevrådet før en endelig avgjørelse tas.
  • Alle relevante saker og som har betydning for eleven på skolen skal innom elevrådet og elevenes mening skal bli vektlagt i stor grad.