Digitalisering av skolen

Den norske skolen står bom stille i et samfunn som spurter inn i fremtiden. Skole-Norge må moderniseres og digitaliseres, og lærmidler og annet undervisningsmateriale burde gjøres digitalt tilgjengelig. Digitale verktøy, som nettbrett, dataspill og andre interaktive medier, kan være et godt pedagogisk virkemiddel, så lenge det blir brukt på en pedagogisk måte. Lærernes IKT-kompetanse må derfor styrkes gjennom regelmessig etter- og videreutdanning og skal innbefatte hele lærerstaben og annet personell.