Digitale læremidler

Digitale læremidler er et godt verktøy for å kunne tilpasse opplæringen. Derfor burde ulike leverandører av digitale læremidler og verktøy likestilles, så nye, innovative leverandører kan være med å skape et mangfold av valgmuligheter.