Digitale læremidler på elevens hovedmål

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.4

  • Språkkravene til læremiddel i opplæringsloven må spesifiseres slik at det er tydeligere at de dekker digitale læremiddel. Dessuten skal det være et nasjonalt ansvar å sikre at læremidlene kommer på både nynorsk og bokmål, og kontorstøtteprogram skal ha minst like strenge språkkrav som læremiddel. En digital skole skal være en skole med like godt tilbud for både nynorsk- og bokmålselever.