Bærekraftige skolehverdager

C.2.7For å oppnå en bærekraftig skolehverdag i dagens samfunn gjenstår det en rekke tiltak på veien. med dette mener vi en skole for barn og unge som tar hensyn til miljøet innendørs. Dette er en skole som alltid tenker på miljøets beste ved alle avgjørelser.

Elevorganisasjonen mener at:

 

  • Alle skoler skal nedsette et tiltak for energiøkonomisering.
  • Alle skoler skal prøve å gjenvinne mest mulig.
  • Skoler skal gjennom digitalisering redusere bruken av papir og printer.
  • Skolen skal resirkulere matavfall, papir og andre mulige resirkulerbare materialer.
  • Det burde legges vekt på å reparere ting i arbeidslivsfag og i kunst og håndverk.