Arbeidslivsfaget på ungdomsskolen

Arbeidslivsfaget er et fag som tilbys elever som ikke ønsker språkfag på ungdomstrinnene. I stedet for språktimene kan man delta i undervisning i samarbeid med yrkesfaglinjer på en videregående skole, eller i lokalt arbeidsliv. Formålet med arbeidslivsfaget er å bidra til at elever blir kjent med fag- og yrkesopplæring, fremme evner til samarbeid, samt gi en følelse gi en følelse av mestring i skolehverdagen.

Elevorganisasjonen mener at

  • Arbeidslivsfaget skal være et tilbud på alle ungdomsskoler i alle kommuner.