Arbeidsliv i skolen

Elevorganisasjonen mener at

  • Arbeidsliv må få en større plass i læreplanen for å sikre at elever går inn i arbeidslivet med god kunnskap om sine rettigheter.