Ansettelse av personale

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.12

  • Elevrådet skal være involvert i ansettelsesprosesser i skolen, når skolen ansetter pedagogisk personale.
  • Elevene skal få anledning til å snakke med og stille spørsmål til jobbsøkere før det tas en avgjørelse om ansettelse.

E.1.7

  • Elevorganisasjonen stiller seg kritisk til ansettelse av lærere uten formell, godkjent lærerutdanning.
  • Alle elever har rett på en lærer med riktig kompetanse for undervisningen.