Aktivitetsdager

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.6

  • Det skal tilbys minst to aktivitetsdager i skoleåret på skoler.
  • Skolens elever skal ta del i å arrangere aktivitetsdagene på skolen, samt komme med innspill og forslag.