Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg, ofte forkortet INTU, er ansvarlig for Elevorganisasjonens internasjonale engasjement. Utvalget skal drøfte internasjonale skolepolitiske spørsmål og sette disse på dagsorden, samt bidra til å utvilke Elevorganisasjonens politikk på området. Utvalget er ansvarlig for å sikre resten av organisasjonens tilhørighet til det internasjonale arbeidet. Utvalget skal blant annet jobbe for tettere samarbeid mellom Elevorganisasjonen og våre nordiske og europeiske søsterorganisasjoner. Utvalget skal bruke erfaringene fra disse samarbeidene til å jobbe for organisasjonsutvikling i Elevorganisasjonen.

Internasjonalt utvalg er kollektivt ansvarlig for at Elevorganisasjonen er representert på alle relevante møter og arrangementer i internasjonal sammenheng. Alle utvalgets medlemmer kan representere Elevorganisasjonen i internasjonale fora. Internasjonalt utvalg skal konsulteres i alle saker som omhandler internasjonale spørsmål og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal på hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp eventuelle saker ved behov.

Mandat for internasjonalt utvalg perioden 18/19:

  • Internasjonalt ansvarlig i sentralstyret med stemmerett
  • En (1) fra sentralstyret med sekretærfunksjon, uten stemmerett
  • En (1) fra fylkesstyrene
  • To (2) åpne plasser
  • En (1) åpen plass med funksjonstid på to år

Operasjon Dagsverk Internasjonale Komité (ODIK) har observatørstatus i INTU

Internasjonalt utvalg 18/19
Internasjonalt utvalg 18/19

Emelie Kjærnli Kristiansen
Internasjonalt ansvarlig
emelie@elev.no

Amalie Uchenna Odu
Sentralstyret
amalie@elev.no

Gabriel Bruun
Fylkesstyret i Trøndelag
gabriel.bruun@elev.no

Benedikte Ihle
Fylkesstyret i Telemark
benedikte.ihle@elev.no

Kasper Syvertsen
Fylkesstyret i Hedmark
kasper.syvertsen@elev.no

Ayoub Bouzakraft
Elevorganisasjonen i Oslo
ayoub.bouzakraft@elev.no

Simen Vorhaug Yazdan
Elevorganisasjonen i Akershus
simen.yazdan@elev.no