Fag- og yrkesopplæringsutvalget

Elevorganisasjonens fag- og yrkesopplæringsutvalg, ofte forkortet FYOU, er et utvalg som skal gi råd, koordinere og motivere til arbeid med fag- og yrkesopplæring i organisasjonen. Utvalget skal settes sammen med bredde i faglig bakgrunn og geografisk spredning. Utvalget har forslagsrett i sentralstyret, i landsstyret og på Elevtinget.

Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal konsulteres i alle saker som omhandler fag- og yrkesopplæring på nasjonalt nivå, og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal ved hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp aktuelle saker ved behov.

Har du en sak eller problemstilling du vil at fag- og yrkesopplæringsutvalget skal se nærmere på? Send oss en mail til fyou@elev.no

Mandat for FYOU 18/19: 

En (1) person fra sentralstyret
En (1) person fra sentralstyretmed  sekretærfunksjon, uten stemmerett
En (1) person fra fylkeslagene
En (1) elev i lære
To (2) åpne plasser, fortrinnsvis med bakgrunn fra fag- og yrkesopplæring

Fag- og yrkesopplæringsutvalget 18/19
Fag- og yrkesopplæringsutvalget 18/19

Erik Holden
Sentralstyret
erik@elev.no

Henriette Pedersen Hauge
Sentralstyret
henriette@elev.no

Even Thoresen
Fylkesstyret i Trøndelag
even.thoresen@elev.no

Elise Stensønes
Fylkesstyret i Møre og Romsdal
Elise.stensones@elev.no

Alf Henrik Henriksen
Fylkesstyret i Nordland 
alf.henriksen@elev.no

Eirin Sjøli Hellan
Elev
eirin.hellan@elev.no