Slik blir du medlem

For å bli medlem i Elevorganisasjonen har du to muligheter. Du kan enten melde inn deg selv, eller få skolen innmeldt. Begge deler går nesten like raskt.

Elevorganisasjonen har i dag to former for medlemskap. Individuelt medlemskap og institusjonsbasert medlemskap hvor skolen kan bli medlem.

Dersom skolen din allerede er medlem er du også automatisk medlem og har tilgang på alle medlemstilbud. Hvis skolen ikke er det kan du likevel bli medlem for kr 50,-. Skjema for individuelt medlemskap finner du her.

En mye bedre løsning er å få selve skolen du går på innmeldt. Dette gjøres ved å gjennomføre en uravstemning på skolen hvor alle elever kan stemme. For at skolen skal bli medlem må minst 50% av elevene stemme, og minst 50% av de som stemmer må være for medlemskap.

Institusjonsbasert medlemskap koster 7,5 kr pr elev for ungdomsskoler, og 9,5 kr pr elev for videregående skoler.

Slik går du fram for å gjennomføre en uravstemning:

1. Ta kontakt med leder i Elevorganisasjonen i ditt fylke og fortell at dere ønsker å gjennomføre en uravstemning. Kontaktinfo til han/henne finner du her.

2. Avtal en dato som passer for å gjennomføre uravstemningen hvor noen fra EO kan komme, og fortell ledelsen om hva som vil skje.

3. Sørg for å informere så mange som mulig av elevene om uravstemningen. Bruk gjerne kontaktlærerne til å spre info og del evt. opp elevene i puljer i løpet av dagen.

4. Samle elevene og la den som er tilstede fra EO kort forklare hva EO er og hva som skal skje.

5. Tell nøye antall elever som er tilstede i salen.

6. Gi deretter stemmesedler til alle elevene og be dem skrive Ja/Nei/Blank på lappen

7. Ta med alle stemmene og en som kontrollerer stemmene, og gå inn på et rom og tell gjennom alle stemmer.

8. Fyll deretter ut skjema for uravstemning som du finner her. Her er det veldig viktig at du har de korrekte stemmetallene, ellers er avstemningen ugyldig.

9. Dersom flertallet er for innmelding sender du inn skjemaet til EO. Gratulerer, skolen er nå medlem i en av verdens største Elevorganisasjoner!

Ved spørsmål kan du kontakte leder i ditt fylke eller kontoret på telefon 22 99 37 00