Økonomiske vilkår for lærlinger

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.3

  • Lærlingers utdanning må fullfinansieres på lik linje med utdanning i skole.
  • Lærlinger skal ha lønn i hele læretiden.
  • Lærlinger skal ikke betale skatt mens de fremdeles er under utdanning.
  • Lærlinger skal ha samme rabatter ved bruk av kollektive transporttilbud som andre elever eller studenter under opplæring