En ny sluttvurdering

Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke tilfredsstillende. Dagens eksamensordning og praksis for fastsetting av standpunktkarakterer beskytter ikke elevenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad, og gir grobunn for forskjellig praksis rundt setting av karakterer på skolene.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.3

  • Dagens eksamensordning må fjernes.
  • Det må innføres et nytt vurderingssystem som ivaretar elevenes rettssikkerhet, gir elevene en vurdering som fremmer læring, setter et skarpere skille mellom underveis- og sluttvurdering, samt sikrer en lik og rettferdig karaktersetting på alle skoler.
  • Trekkordningen for eksamen i VG1 skal fjernes. Det nye vurderingssystemet/eksamensformen som innføres skal være mer forutsigbar enn det dagens eksamensform er.
  • Eksamen skal være likt for alle. Det skal ikke være slik at noen ender opp med flere eksamenskarakterer på vitnemålet enn andre. Hver enkelt studie skal ha oppsatte eksamensfag som er relevante.
  • Mappevurdering skal tilpasses hver enkelt linje, og det skal legges vekt på muntlig innsats i faget også
  • Mappevurdering skal erstatte eksamen på yrkesfag, og skal ivareta de praktiske aspektene ved yrkesfaglig opplæring.
  • Elever skal bestemme selv hvilke fag den skal ha ekstern vurder sluttvurdering i
  • Mappevurdering skal erstatte eksamen på ungdomsskolen.
  • Mappevurdering skal erstatte eksamen på videregående skole
  • Det er positivt med mappevurdering så lenge man finner en praktisk løsning av vurderingsformen som hindrer juks og fordeler for ressurssterke elever, samtidig som eleven kan jobbe kontinuerlig med mappen sin.