Regionutvalget

Regionutvalget er Elevorganisasjonens ekspertutvalg på fylkessammenslåing og organisasjonsstruktur. Utvalget bistår fylkeslag i prosessen med fylkessammenslåing og/eller opprettelse av lokallag. Regionutvalget utformer retningslinjer for lokallag og jobber for en organisasjonsstruktur som forbedrer medlemskontakten i organisasjonen.

Hvis du har spørsmål til utvalget, så er det bare å ta kontakt på regu@elev.no

Regionutvalget 2019/2020
Regionutvalget 2019/2020

Per Roppestad Christensen
Generalsekretær
per@elev.no

 

Tor Ole Bjerkan
Sammenslåingsansvarlig i Sentralstyret
toro@elev.no

 

Inga Kjesbu Ottersland
Sammenslåingsansvarlig i Desisjonskomiteen
inga@elev.no