Politisk utvalg

Politiske utvalg er Elevorganisasjonens ekspertutvalg når det kommer til politisk påvirkningsarbeid, og skal øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette fagområdet. Utvalget skal skolere, rådgi og bistå organisasjonen i politiske saker. Utvalget skal også se på nye måter å jobbe politisk på, og se på sammenhengen mellom organisasjonsstruktur og gjennomslagskraft. Utvalget har skrivet en avsluttende rapport med forslag til hvordan organisasjonen skal jobbe for å bli bedre på gjennomslag.

Ønsker du å komme i kontakt med Politisk utvalg, send dem en mail da vel! politikk@elev.no

Les mer om politikken vår her.

Politisk utvalg 2020/2021
Politisk utvalg 2020/2021

Edvard Udnæs 
edvard@elev.no
Sentralstyret

Kristoffer Hansen
krisandrehansen@gmail.no
Åpen plass

Rahman Chaudhry
rahman@elev.no
Åpen plass

Alida D’agostino
alida@elev.no
Åpen plass

Øystein Kvalø
oystein.kvalo@gmail.com
Åpen plass