Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget(ORGU) skal gjennom innspill, debatt og kunnskapsinnhenting se på ulike problemstillinger internt i organisasjonen. Utvalget evaluere organisasjonens struktur i sin helhet og se på hvordan den kan bli mer demokratisk og tilgjengelig for alle.

Organisasjonsutvalget 2020/2021
Organisasjonsutvalget 2020/2021
Frida Hagen


frida@elev.no
Plassen fra sentralstyret

Hana Mulalic

hana.mulalic@elev.no
Åpen plass

Ola Nyhus

ola@elev.no
Generalsekretær uten stemmerett

Ole Kristian Moa

ole.moa@elev.no
Lærling eller elev i yrkesfaglig utdanningsløp

Simen Vorhaug Yazdan

simen.yazdan@elev.no
Plass uten tillitsverv i Elevorganisasjonen

Franka Kunze

franka.kunze@elev.no
Elev i ungdomsskole

Gabriel Aaron Bruun

gabriel@elev.no
Plass fra sentralstyret med sekretærfunksjon uten stemmerett

Alexander Thorvaldsen

alexander.alters@gmail.com
Plass uten tillitsverv i Elevorganisasjonen