Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget(ORGU) skal gjennom innspill, debatt og kunnskapsinnhenting se på ulike problemstillinger internt i organisasjonen. Utvalget evaluere organisasjonens struktur i sin helhet og se på hvordan den kan bli mer demokratisk og tilgjengelig for alle.

Organisasjonsutvalget 2020/2021
Organisasjonsutvalget 2020/2021

Frida Hagen

Sentralstyret
frida@elev.no
Plassen fra sentralstyret

Hana Mulalic

Fylkesstyret i Oslo
hana.mulalic@elev.no
Åpen plass

Ola Nyhus

Sentralleddet
ola@elev.no
Generalsekretær uten stemmerett

Ole Kristian Moa

Fylkesstyret i Trøndelag
ole.moa@elev.no
Lærling eller elev i yrkesfaglig utdanningsløp

Simen Vorhaug Yazdan

simen.yazdan@elev.no
Plass uten tillitsverv i Elevorganisasjonen