Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg, ofte forkortet INTU, er ansvarlig for Elevorganisasjonens internasjonale engasjement. Utvalget skal drøfte internasjonale skolepolitiske spørsmål og sette disse på dagsorden, samt bidra til å utvilke Elevorganisasjonens politikk på området. Utvalget er ansvarlig for å sikre resten av organisasjonens tilhørighet til det internasjonale arbeidet. Utvalget skal blant annet jobbe for tettere samarbeid mellom Elevorganisasjonen og våre nordiske og europeiske søsterorganisasjoner. Utvalget skal bruke erfaringene fra disse samarbeidene til å jobbe for organisasjonsutvikling i Elevorganisasjonen.

Internasjonalt utvalg er kollektivt ansvarlig for at Elevorganisasjonen er representert på alle relevante møter og arrangementer i internasjonal sammenheng. Alle utvalgets medlemmer kan representere Elevorganisasjonen i internasjonale fora. Internasjonalt utvalg skal konsulteres i alle saker som omhandler internasjonale spørsmål og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal på hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp eventuelle saker ved behov.

Har du en sak eller problemstilling du vil at internasjonalt utvalg skal se nærmere på? Ta kontakt med oss da vel! international@elev.no 

Internasjonalt utvalg 2019/2020
Internasjonalt utvalg 2019/2020

Sara Houge 
Sentralstyret 
sara@elev.no

Plassen for Internasjonalt ansvarlig i Sentralstyret 

Ola W. Nyhus 
Sentralstyret
ola@elev.no

Plassen fra Sentralstyret med sekretærfunksjon

Ahmed Raad
Fylkesstyret i Østfold
ahmed.raad@elev.no

Plassen fra fylkesstyrene

Hana Mulalic 
Fylkesstyret i Oslo
hana.mulalic@elev.no

Åpen plass

Kasper Silkoset Syvertsen
kasper.syvertsen@elev.no

Åpen plass

Gabriel Bruun
Fylkesstyret i Trøndelag
gabriel.bruun@elev.no

Åpen plass med funksjonstid på to år (andre året)

Sanne Torsvik
Fylkesstyret i Vestland 
sanne.torsvik@elev.no

Åpen plass med funksjonstid på to år (første år)