Fag- og yrkesopplæringsutvalget

Elevorganisasjonens fag- og yrkesopplæringsutvalg, ofte forkortet FYOU, er et utvalg som skal gi råd, koordinere og motivere til arbeid med fag- og yrkesopplæring i organisasjonen. Utvalget skal settes sammen med bredde i faglig bakgrunn og geografisk spredning. Utvalget har forslagsrett i sentralstyret, i landsstyret og på Elevtinget.

Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal konsulteres i alle saker som omhandler fag- og yrkesopplæring på nasjonalt nivå, og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal ved hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp aktuelle saker ved behov.

Har du en sak eller problemstilling du vil at fag- og yrkesopplæringsutvalget skal se nærmere på? Ta kontakt med oss da vel! fyou@elev.no