Fag- og yrkesopplæringsutvalget

Elevorganisasjonens fag- og yrkesopplæringsutvalg, ofte forkortet FYOU, er et utvalg som skal gi råd, koordinere og motivere til arbeid med fag- og yrkesopplæring i organisasjonen. Utvalget skal settes sammen med bredde i faglig bakgrunn og geografisk spredning. Utvalget har forslagsrett i sentralstyret, i landsstyret og på Elevtinget.

Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal konsulteres i alle saker som omhandler fag- og yrkesopplæring på nasjonalt nivå, og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal ved hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp aktuelle saker ved behov.

Har du en sak eller problemstilling du vil at fag- og yrkesopplæringsutvalget skal se nærmere på? Ta kontakt med oss da vel! fyou@elev.no 

Fag- og yrkesopplæringsutvalget 2019/2020
Fag- og yrkesopplæringsutvalget 2019/2020

Ola W. Nyhus 
Sentralstyret 
ola@elev.no

Plassen for Fag- og yrkesopplæringsansvarlig i Sentralstyret

Tor Ole Bjerkan
Sentralstyret
toro@elev.no

Plassen fra Sentralstyret med sekretærfunksjon

Even Thoresen
Fylkesstyret i Trøndelag
even.thoresen@elev.no

Åpen plass med bakgrunn fra fag- og yrkesopplæring

Signe K. Birks
Fylkesstyret i Vestland
signe.birks@elev.no

Plassen fra fylkeslagene

Ole Kristian L. Moa 
Fylkesstyret i Trøndelag
ole.moa@elev.no

Plassen for elev i lære

Alvilde Hellebø
Elev fra Vestland
alvilde.hellebo@elev.no

Plassen for elev på skole med yrkesfaglig retning