Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Desisjonskomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Desisjonskomiteen, send en mail til deskom@elev.no

Desisjonskomiteen 2020/2021
Desisjonskomiteen 2020/2021
Fredrick Ian Doak

Leder av komiteen
Andre året av et 2-årsverv
Sander Marken

Første året av et 2-årsverv
sander@elev.no

Tor Ole Bjerkan

1-årsverv
toro@elev.no

Per Roppestad Christensen

1-årsverv
per@elev.no

Hør des.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen