Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Desisjonskomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Desisjonskomiteen, send en mail til deskom@elev.no

Desisjonskomiteen 2019/2020
Desisjonskomiteen 2019/2020

Fredrick Ian Doak
Første året av et 2-årsverv

Agathe Brautaset Waage
1-årsverv

Kasper Silkoset Syvertsen
1-årsverv
kasper@elev.no

Inga Kjesbu Ottersland
Andre året av et 2-årsverv

Emil Røys Reite
1. vara

Anna Handal Hellesnes
2. vara

Hør des.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen