Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Desisjonskomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Desisjonskomiteen, send en mail til deskom@elev.no

Desisjonskomiteen 2021/2022
Desisjonskomiteen 2021/2022
Sander Marken

2. året av ett toårsverv.

Leder av komiteen
Kristoffer Øksnes Arntsen

1-årsverv

kristoffer@elev.no

Ole Kristian Lona Moa

1-årsverv

ole.moa@elev.no

Thomas Gundersen

1. vara

thomas@elev.no

Elias Crogh

2. vara

elias.crogh@elev.no

Hør des.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen