Innen 2035...

Vil Norge mangle 100 000 fagarbeidere.