Viken

Velkommen til Viken sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Viken avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Viken. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Thomas Gundersen
  • Henriette Borghov
  • Daniel Martinsen
  • Efe Murat Gezen
  • Malik Salahudeen

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.viken@elev.no

 

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

@elevorgViken

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer enda

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
viken@elev.no