Viken

Velkommen til fylkessiden til Viken! Vi er et engasjert fylkesstyre som jobber hardt på for en bedre skolehverdag for alle elever i hele Viken!

Kontakt

Bjørn-Egil Tørrissen, leder
970 11 034‬
bjorn.torrissen@elev.no
viken@elev.no

Bjørn-Egil

Følg oss på sosiale medier! @elevorgviken på Facebook og Instagram!

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomiteén
Fylkesstyret
Bjørn-Egil Tørrissen

Leder
970 11 034‬
bjorn.torrissen@elev.no

Hedda Børgesen Bråten

Nestleder
hedda.braten@elev.no

Sara Helen Selstø

Nestleder
sara.selsto@elev.no

Maksymilian Thomas Jaszcz

Økonomiansvarlig
maksymilian.jaszcz@elev.no

Victoria Madelen Kjeksrud

FYO-ansvarlig
victoria.kjeksrud@elev.no

Zaid Norzai Ahmmad

Fylkesstyremedlem
zaid.ahmmad@elev.no

Rakel Syversrudengen

Fylkesstyremedlem
rakel.syversrudengen@elev.no

Merjem Đuderija

Fylkesstyremedlem
merjem.duderija@elev.no

Kristian Lekic

Fylkesstyremedlem
kristian.lekic@elev.no

Iselin Guttulsrød

Fylkesstyremedlem
iselin.guttulsrod@elev.no

Elin Wie Flaig

Fylkesstyremedlem
elin.flaig@elev.no

Davida Zion Nahimana

Fylkesstyremedlem
davida.nahimana@elev.no

Amanda Cahrausa

Fylkesstyremedlem
amanda.cahrausa@elev.no

Noor Magdi Fadlalla

DK.-representant
noor.fadlalla@elev.no

Lili Coelho Löcsei

DK.-representant
lili.locsei@elev.no

Elise Haugsvær

DK.-representant
elise.haugsvaer@elev.no

Valgkomiteén
Valgkomiteén

valgkom.viken@elev.no

Trisha Johansen

Valgkomiteemedlem
trisha.johansen@elev.no

 

Silje Abrahamsrud

Valgkomiteemedlem 2år
silje.abrahamsrud@elev.no

Elise Turkalj

Valgkomiteemedlem
elise.turkalj@elev.no

Hannah Ward

Valgkomiteemedlem
hannah.ward@elev.no

Dokumenter