91911958_213280990091114_7890145288311013376_n

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Viken avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Viken. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Thomas Gundersen
  • Henriette Borghov
  • Daniel Martinsen
  • Efe Murat Gezen
  • Malik Salahudeen

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.viken@elev.no

Dokumenter

Her finner du grunndokumentene til fylkeslaget. Hvis du leter etter noe annet, ta kontakt med fylkesleder.

Fylkesstyret
Valgkomiteén
Distriktskomiteen
Fylkesstyret

Fylkesstyret
E-post: viken@elev.no

Valgkomiteén

Valgkomiteén
E-post:
valgkom.viken@elev.no

Distriktskomiteen

Isak Kråkevik Åberg
Leder for OD Akershus
Tlf.: 976 34 645
E-post: isak.aberg@od.no

Oda Kløverød
Leder for OD Buskerud
Tlf.: kommer…
E-post: oda.kloverod@od.no

Merjem Muratovic
Leder for OD Østfold
Tlf.: kommer…
E-post: merjem.muratovic@od.no

Følg oss på sosiale medier!

@elevorgviken
facebook og instagram