Viken

Velkommen til fylkessiden til Viken! Vi er et engasjert fylkesstyre som jobber hardt på for en bedre skolehverdag for alle elever i hele Viken!

Kontakt

Ashna Usman, fungerende leder
406 70 848
ashna.usman@elev.no
viken@elev.no

{"source":"other","uid":"6E711EF6-96F1-47C3-898E-E91565BCB3F9_1629132429908","origin":"gallery","fte_sources":[],"used_sources":"{"sources":[],"version":1}","premium_sources":[],"is_remix":false}

Følg oss på sosiale medier! @elevorgviken på Facebook og Instagram!

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomiteén
Distriktskomiteen
Fylkesstyret

Ashna Usman

Fungerende leder
ashna.usman@elev.no
406 70 848

Merjem Muratovic

Nestleder
merjem.muratovic@elev.no
969 07 308

Famke Pastoor

Økonomisk ansvarlig
famke.pastoor@elev.no

Henriette Borghov

Fag- og yrkesopplæringsansvarlig
henriette.borghov@elev.no

Elida Wiken Wilson

Fylkesstyremedlem
elida.wilson@elev.no

Adrian Ramberg Westgård

Fylkesstyremedlem
adrian.westgard@elev.no

Theo Møllerop

Fylkesstyremedlem
theo.mollerop@elev.no

Iver Grue

Fylkesstyremedlem
iver.grue@elev.no

Ane Karoline Costa

Fylkesstyremedlem
ane.costa@elev.no

Famke Pastoor

Fylkesstyremedlem
famke.pastoor@elev.no

Ingvild Norrud Busch

Fylkesstyremedlem
ingvild.busch@elev.no

Anna Caridad Bakke

Fylkesstyremedlem
anna.bakke@elev.no

Terje Lundmark-Furre

Fylkesstyremedlem
terje.lundmark@elev.no

Madeleine Mellum

DK-representant
madeleine.mellum@od.no

Lisa Linnea Strandrud

DK-rep (Akershus)
lisa.strandrud@od.no

Mats Herman Hoelstad

DK-rep (Buskerud)
mats.hoelstad@od.no

Valgkomiteén

Valgkomiteén
valgkom.viken@elev.no

Distriktskomiteen

Lisa Strandrud

Leder for OD Akershus
lisa.strandrud@od.no

Oda Kløverød

Leder for OD Buskerud
oda.kloverod@od.no

Merjem Muratovic

Leder for OD Østfold
merjem.muratovic@od.no

Dokumenter