Ekstraordinært årsmøte

Digitalt | 28.10.2020

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe angående arrangementet, bare ta kontakt.

Nicolai Næss-Kjennvold
Mail: nicolai.kjennvold@elev.no

Kristoffer Arentsen
Mail: kristoffer@elev.no | Tlf: 450 10 007

Program

 

Hva? Når?
Registrering 09:00-09:30
Møtekonstituering 09:30-09:40
Info om valg 09:40-09:45
Hva er EO? 09:45-09:55
Interimstyrets beretning 09:55-10:10
Skolenes egen runde 10:20-10:30
Hva er OD? 10:30-10:40
Lunsj 10:40-11:10
NB:Fristen for å stille til valg går ut 11:00!
Grunndokumenter: Vedtekter 11:10-11:40
Grunndokumenter: Arbeidsprogram 11:40-12:10
Grunndokumenter: Politiske prioriteringer 12:10-12:40
Budsjett 12:40-13:10
Pause 13:10-13:20
Valg 13:20-14:00
Eventuelt 14:00