Troms og Finnmark

Vi er fylkesstyret i Troms og Finnmark! Vi er en engasjert gjeng som jobber for den beste skolen for alle elever i hele Troms og Finnmark!

Kontakt

Charles Falke, fylkesleder
902 23 810
charles.falke@elev.no
tf@elev.no

Charles (1)

Følg oss på sosiale medier! @elevorgtf på Facebook og Instagram!

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomitéen
Fylkesstyret
Charels Falke

Leder
902 23 810
charles.falke@elev.no

Christoffer M. Winkler

Politisk nestleder
christoffer.winkler@elev.no

Maria Walsøe

Oranisatorisk nestleder
maria.walsoe@elev.no

Tea Kristine Varsi

Økonomisk ansvarlig
tea.varsi@elev.no

Amalie Johnsen

Fylkesstyremedlem
amalie.johnsen@elev.no

Jonas Aleksander Lagnes

Fylkesstyremedlem
jonas.lagnes@elev.no

Maiken Helen Andreassen

Fylkesstyremedlem
maiken.andreassen@elev.no

Luna Drecker

Fylkesstyremedkem

luna.drecker@elev.no

Julie Solbakken

Fylkesstyremedlem
julie.solbakken@elev.no

Marika Christensen

Fylkesstyremedlem
marika.christensen@elev.no

Oliva Moe-Jordan

DK.-Representant
oliva.jordan@elev.no

Valgkomitéen
Valgkomitéen

valgkom.tf@elev.no

Dokumenter