Troms og Finnmark

Velkommen til Troms og Finnmark sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Troms og Finnmark. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Johannes Lundvoll
  • Eirik Walør Fagertun
  • Thea Rørstrand
  • Ariel Marie Nilsen Myrheim
  • Martin Tjelde Haga
  • Gabriel Aaron Normann Bruun

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.tf@elev.no

 

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
tf@elev.no