Yrkes- og utdanningsrådgiving

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.8

  • En yrkes- og utdanningsrådgiver skal gi elever veiledning og hjelp i valg av studieretning, linje og valgfag.
  • Rådgiveren skal gi eller formidle yrkesorientering og individuell rådgivning i spørsmål om yrkesvalg. Rådgiverne skal ha et nært samarbeid med næringslivet, slik at de hele tiden er klar over utviklingen i arbeidsmarkedet.
  • Det skal settes et minimumskrav til kompetanse og utdanning for alle nye yrkes- og utdanningsrådgivere.