Valgfag på ungdomsskolen

Elevorganisasjonen mener at:

G.1.3

Arbeidslivsfaget er et fag som tilbys elever som ikke ønsker språkfag på ungdomstrinnene. I stedet for språktimene kan man delta i undervisning i samarbeid med yrkesfaglinjer på en videregående skole, eller i lokalt arbeidsliv. Formålet med arbeidslivsfaget er å bidra til at elever blir kjent med fag- og yrkesopplæring, fremme evner til samarbeid, samt gi en følelse gi en følelse av mestring i skolehverdagen.

  • Arbeidslivsfaget skal være et tilbud på alle ungdomsskoler i alle kommuner.

B.1.2

  • Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd.

B.1.3

  • Det er positivt av skoler operer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag der tillitsverv og oppmøte i elevrådet føres på vitnemålet.