Utstyrspark på yrkesfag

Gode og oppdaterte utstyrsparker for yrkesfagelever er nødvendige for at opplæringen blir mest mulig virkelighetsnær. Her kan en finne løsninger i samarbeid mellom skolen og bedrifter med relevant utstyr.

Elevorganisasjonen mener at:

F.2.2

  • Alle skoler skal sikre gode og moderne fasiliteter til undervisning i det aktuelle faget, enten på skolen selv eller i samarbeid med lokale foretak og bedrifter
  • Skolene skal stille med alt utstyret eleven trenger, og dette innebærer blant annet arbeids- og verneutstyr. Eleven får låne utstyret av skolen, og må erstatte utstyr som blir ødelagt.
  • Utstyrsstipendet skal dekke personlig utstyr av tilsvarende standard som i arbeidslivet