Utplassering på yrkesfag

Utplassering for yrkesfagelever er en god måte man kan få et reelt bilde av hva de kan forvente å møte i yrkeslivet senere, samtidig som de får en tilknytning til næringslivet og bedriften. Dette kan også være med på å øke den faglige kompetansen til eleven, og gjør en søkeprosess om læreplass mye lettere.

Elevorganisasjonen mener at:

F.2.1

  • Praksis er en uerstattelig del av fagopplæringen, derfor bør ingen del av dette erstattes med opplæring i skole.
  • Alle elever som går på yrkesfag, skal få tilbud om en ukentlig utplasseringsordning.
  • Elever som er utplassert i bedrift må få tett oppfølging av faglærer. Læreren må besøke bedriften jevnlig for å få innsikt i hvordan eleven ligger an, samt kunne gi eleven en rettferdig sluttvurdering.