Universell utforming

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.3

  • Skolen skal være utviklet slik at alle har mulighet til å yte sitt beste i opplæringen.
  • Bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede skal stille på lik linje med annen ungdom i opplæringen. Dette innebærer et miljø og en skolebygning som fremmer selvstendighet og minsker behovet for spesielle/personlige hjelpemidler.
  • Å ta vekk en med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming fra læringssituasjonen skal ikke forekomme uten at en god faglig begrunnelse ligger til grunn.