Ungdomspåvirkning i verden

Elevorganisasjonen ser på elevdemokrati og ungdomspåvirkning som en nødvendig forutsetning for global utvikling.

Elevorganisasjonen mener at:

A.5.8

  • Alle elever i verden skal ha lovfestet rett til elevråd
  • Alle land bør ha fungerende og uavhengige elevorganisasjoner, som sikrer lik rett til medvirkning i den nasjonale og lokale skolepolitikken.