Undervisningsevaluering

Det skal utvikles et system i samarbeid mellom elever, lærere og rådgivere der elevene på en trygg og anonym måte kan vurdere sin undervisning.

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.1

  • Elevene skal få evaluere undervisningen minst én gang i halvåret.
  • Undervisningsevalueringen skal vektlegge alt som kan ha betydning for undervisningen, samt oppfølging under læring og vurdering.
  • Læreren skal også få mulighet til å evaluere seg selv og undervisningen.
  • Resultatene av evalueringen skal behandles av læreren sammen med klassen.
  • Avdelingslederen som har personalansvar for læreren skal ha tilgang til resultatene av evalueringen, men ikke ha muligheten til å gå inn på svarene til den enkelte elev.
  • Det bør finnes en egen gruppe på hver skole der representanter for hele skolen arbeider med utvikling av skolen som læringsarena. Erfaringene fra arbeidet på skolene må legges til grunn for en omfattende satsing på skoleutvikling regionalt og nasjonalt.
  • Det bør stilles krav til den enkelte skole om å ha en helhetlig, forpliktende plan for kompetanseheving blant undervisningspersonell.
  • Elevene skal opplyses om muligheten til å klage på en lærer eller læremetode.