Underveisvurdering og skriftlig tilbakemelding

Underveisvurderingen har som formål å motivere elevene til å utvikle seg faglig gjennom å bearbeide tilbakemeldingene fra faglærer.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.2

  • Tilbakemeldingene underveis skal ikke summeres for å utgjøre standpunktkarakter.
  • Når eleven får tilbakemelding i form av en karakter, skal det følge med en skriftlig vurdering som begrunner karakteren og gjør eleven kjent med hvordan de kan forbedre seg.
  • Halvårskarakteren skal ikke utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren.
  • Det må være en maksgrense på to vurderinger og en større innlevering per uke.
  • Hver skole skal legge bedre opp til bedre kommunikasjon mellom lærere og sørge for at store vurderinger ikke kommer for tett opptil hverandre.