Tverrfaglig eksamen og fagprøve

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.8

  • Den tverrfaglige eksamen skal foregå over flere dager, og det skal fastsettes en nedre og øvre grense for hvor lang tid den skal vare.
  • Hver skole skal legge bedre opp til bedre kommunikasjon mellom lærere og sørge for at store vurderinger ikke kommer for tett opptil hverandre.