Tobakk på skolen

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.5

  • Alle barn og unge har rett til et tobakksfritt miljø.
  • All tobakk, både snus og røyk, bør være forbudt i skoletiden.
  • Det bør satses mer på tobakksforebyggende arbeid.