Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for elevene har rett til å representere de elevene som har valgt dem både på og utenfor skolen.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Skolen har et ansvar for at tillitsvalgte i klassene blir valgt innen tre uker etter skolestart.
  • Alle elevene skal i forkant av valget få informasjon om hva vervet som tillitsvalgt innebærer.