Tilgjengelige lærere

Det er viktig at lærernes yrkesrolle og arbeidstid tilpasses utviklingen i skolen. Lærerne bør være tilgjengelige for elevene mest mulig av arbeidstiden.

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.4

  • De lærerne som ønsker å gjøre pedagogiske forsøk og utviklingsarbeid, bør få mulighet til å gjøre dette.
  • Lærere må informere klassen om eget fravær så snart de vet at fravær vil forekomme.
  • Hvis læreren ikke kan melde direkte til klassen, må læreren melde om fraværet via kontaktlærer, avdelingsleder eller ledelsen på skolen.