Teknisk allmennfaglig utdannelse (TAF-ordningen)

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.12

  • Å ta fag-/svennebrev og studiespesialisering samtidig bør bli en rett på lik linje med å ta bare én av delene. TAF-ordningen må bygges ut til å gjelde alle yrkesfaglige utdanningsprogram, og det skal være mulig å søke seg direkte inn gjennom Vigo.