Taushetsplikt

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det bør skje en endring av paragraf §13b. tredje punkt, under forvaltningsloven; fordi den bryter med elevens privatliv på grunnlag av at alle skolens ansatte kan snakke innad om en elevs personlige problemer uten elevens samtykke.
  • Disse samtalene skal ta plass på et privat sted, ettersom det er uheldig om det overhøres av andre elever.
  • Eleven burde kunne snakke med en av skolens ansatte uten å måtte bekymre seg om at samtalene blir fortalt videre.