Studieplaner

Et viktig hjelpemiddel for å planlegge opplæringen er individuelle studieplaner.

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.5

  • Studieplanene skal ta utgangspunkt i læreplanene, og de bør utarbeides av eleven i samarbeid med lærerne.
  • Studieplanen skal være konkret og omfatte måloppnåelse, tidsbruk, arbeidsform, opplæringsarena, samarbeidsformer og vurdering.
  • En studieplan skal være gjensidig forpliktende for eleven og læreren.