Størrelse på klasser

Elevorganisasjonen mener at:

C.3.1

  • Ved lov skal det ikke være mer enn 20 elever per gruppe ved studieforberedende linjer og ungdomsskolen..
  • På yrkesfaglige studieretninger skal grensen være 15 elever for alle fag, med unntak av visse undervisningssituasjoner.