Stipend for lærlinger

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.2

  • Gratis skolegang skal være en rett for alle, også for lærlinger.
  • Lærlinger skal få stipend fra lånekassen som skal dekke alle utgifter tilknyttet læretiden.