Språklig likebehandling

Språk skal ikke bli et hinder for å benytte utdanningstilbudet.

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.2

  • Elever med minoritetsbakgrunn skal sikres tilrettelagt språkopplæring.
  • Elever med minoritetsbakgrunn må sikres rett til fullverdig opplæring i sitt morsmål om de ønsker det.