Språk

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.16

  • Elevorganisasjonen ønsker økt fokus på språkopplæringen.
  • Tegnspråk skal tilbys i flere skoler. Tegnspråk skal likestilles med andre fremmedspråk i både ungdomsskolen og videregående.
  • Elevene skal få tilbud om undervisning i grunnleggende tegnspråk som et fordypende språkfag på skolen.
  • Elever som tar tegnspråk på ungdomsskolen skal ikke trenge å ta 3 år fremmedspråk på vgs.
  • Valg av tegnspråk eller arbeidslivsfag skal ikke gjøre at du må ta et ekstra år med språkfag på videregående.
  • Språkfag skal være et tilbud for elever ved alle skoler, også de av mindre størrelse.
  • Det skal være mulig å erstatte fremmedspråk med andre alternativer på videregående.
  • Arbeidslivsfag skal være et tilbud på lik linje med språkfagene (som tysk, fransk og spansk) på alle ungdomsskoler.