Språk i ungdomsskolen

Derfor mener elevorganisasjonen at:

G.1.4

  • Elevenes rett til undervisning på hovedmål skal utvides fra å bare gjelde de syv første årene til å gjelde ut grunnskolen
  • Elevene må kunne se de fagene de har på skolen på en helhetlig og nyansert måte. Elevenes valg av språk eller fordypning i grunnskolen kan i dag virke til hinder for elevenes muligheter til å velge programfag. Fagvalg i grunnskolen skal ikke påvirke valg av programfag i videregående opplæring.
  • Elever skal ha rett til undervisning i hovedmål og sidemål gjennom hele grunnskolen.
  • På grunnskolen skal sidemål være obligatorisk fra femte klasse og ut grunnskolen.
  • Elevene skal få tilbud om å lære grunnleggende tegnspråk i grunnskolen