Sosialpedagogisk rådgivning

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.9

  • Rådgiveren skal i samarbeid med alle skolens aktører arbeide med å forbedre det psykososiale miljøet på skolen. Rådgiveren skal hjelpe elever med personlige og sosiale vansker.
  • Rådgiver må med jevne mellomrom oppdatere sin kompetanse innenfor sitt rådgivningsfelt, samt nye linjer og utdanningstilbud.
  • Det må finnes etter- og videreutdanningstilbud for rådgivere lokalt, både for sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning.
  • Rådgiver skal forholde seg objektiv til eleven i alle sammenhenger. Det forutsettes at rådgiver er løsningsorientert, og at rådgiver, så langt det er hensiktsmessig, oppfyller elevens ønsker.