Små, mellomstore og verneverdige fag

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.18

  • Forutsett at det finnes bedrifter med læreplass, skal elever ha rett til å velge det utdanningsprogrammet de ønsker.
  • For å styrke små og mellomstore fag må det etableres nasjonale eller regionale opplæringssentre for de enkelte fagene.
  • Det må bli mer fokus på pedagogisk og muntlig opplæring i undervisningen.