Skriftspråk

Elevorganisasjonen mener at:

A.3.1

  • Alle lærebøker skal være tilgjengelig på begge skriftspråk, samt samisk, til samme pris. Det skal behovsprøves slik at alle elevene får lærebøker på valgt hovedmål.
  • Språkdelte bøker er uheldig. Alle elever skal fritt kunne velge sitt hovedmål.
  • Skolens økonomi skal ikke stå i veien for at elevene får lærebøker på valgt hovedmål.

D.1.6

  • Norskfaget skal inneholde undervisning i nynorsk, bokmåls og samisk kulturhistoriske betydning, litteratur og språk.
  • Det skal kun være én karakter i skriftlig norsk.
  • Sidemål kan være et valgfag på videregående. Det skal gis tilleggspoeng for et slikt fag.