Skoleturer

Elevorganisasjonen mener at:

A.2.4

  • Turer i regi av skolen skal ikke finansieres av elever, foresatte eller dugnadsarbeid.
  • Fylkeskommunen/kommunen skal sørge for at alle skoler har midler til skoleturer for elevene sine.
  • Det skal finnes et fond for ekskursjoner som klasser skal kunne søke om.